Historie VV 2000

Občanské sdružení Vinaři Valtice 2000 bylo založeno 19. 4. 1999 z podnětu tehdejší ředitelky Střední vinařské školy Elišky Těšinské. Po dohodě několika místních vinařů se zástupci Střední Vinařské školy Valtice byl uspořádaný v roce 1998 první Mikulášský košt, tehdy ještě mladých vín, a na něm bylo rozhodnuto založit vinařské občanské sdružení. Důvodem bylo dosáhnout lepší spolupráce mezi školou a drobnými vinaři ve Valticích a zároveň zvýšit propagaci výrobců valtického vína. Nemalým úkolem bylo rovněž zlepšit kvalitu tehdejších valtických vín a základní vinohradnickou a vinařskou osvětu mezi drobnými pěstiteli révy vinné a výrobci vína.

                                            Foto: historické první Svěcení vín ve Valticích

Sdružení si vytklo jako hlavní cíl obnovit pořádání místní výstavy vín, jejíž poslední ročník se konal v roce 1989, ještě pod vedením místního Českého zahrádkářského svazu. První místní výstava vína s názvem Valtický košt byla uspořádaná v sobotu 6. března 1999 jako nultý ročník. První ročník byl o rok později a všechny další již v termínu první březnové soboty v roce.

                                            Foto: hodnocení vín na Valtický košt 2000

Sdružení Vinaři Valtice 2000 zastřešuje a reprezentuje zájmy a snahy všech drobných vinařů a vinařských firem z Valtic. Členy sdružení jsou nebo mohou být malovinaři, zástupci vinařských společností, majitelé vinoték, vinařských penzionů a všichni kdo se zabývají vinohradnictvím, vinařstvím a vínem profesně, případně ve volnočasových aktivitách.

 

 Zakládajícími členy sdružení v roce 1999 byli: 

 • ČERNÝ Aleš - předseda
 • SEDLÁČEK Milan – 1. místopředseda
 • MUDr. MACHÁČEK Milan – 2. místopředseda
 • ŠTĚPÁNEK Martin - hospodář
 • ČERNÝ Vlastimil
 • RNDr. MACHÁČEK Petr
 • HRADIL Milan
 • BARTOŠ Ludvík
 • DOLEČEK Miroslav
 • ŠRÁMEK František
 • RAČICKÝ Miroslav

 

Během uplynulých let sdružení vinařů začalo vedle Valtického koštu pořádat další vinařské akce jako Svěcení mladých vín na svátek svatého Martina, nebo Mikulášský košt archivních vín starších 3 a více let, který uzavírá končící vinařský rok. V roce 2005 spolek opustil Ing. Račický Miroslav a v následujícím roce Černý Aleš a Černý Vlastimil. Od roku 2006 byl předsedou Šrámek František, místopředsedou Sedláček Milan a hospodářem i nadále byl Štěpánek Martin. Během tohoto roku vstupují do spolku noví členové - Suchomel Josef, Balabán Vít, Najbrt Lukáš, Slunský Jiří a Slunská Hana. Od roku 2009 dochází ke změně předsedy, kde Františka Šrámka vystřídal ve funkci předsedy Martin Štěpánek. Místopředsedou zůstal Sedláček Milan a funkce hospodáře zastávala Slunská Hana. Do spolku vstoupili noví členové: Marouš Zdeněk a Maroušová Renata.

                                            Foto: Valtický košt 2010 a stálá fanynka p. Vlková

V průběhu posledních 4 let začal spolek pořádat zájezdy po tuzemských i zahraničních vinařstvích a to nejen pro své členy, ale i širokou veřejnost, aby se lidé co nejvíce seznámili s technologií, provozem a samozřejmě s kvalitou vín.

Stanovy spolku dávají výkonnému výboru mandát na 2 roky. Od 11.1.2011  je předsedou Štěpánek Martin, místopředsedou Doleček Miroslav a hospodářkou Slunská Hana. 

 

Sdružení mělo k 11. 1. 2011 15 níže uvedených aktivních členů:

 • ŠTĚPÁNEK Martin – předseda
 • DOLEČEK Miroslav – místopředseda
 • SLUNSKÁ Hana – hospodář
 • SEDLÁČEK Milan
 • MUDr. MACHÁČEK Milan
 • RNDr. MACHÁČEK Petr
 • HRADIL Milan
 • BARTOŠ Ludvík
 • SUCHOMEL Josef
 • ŠRÁMEK František
 • BALABÁN Vít
 • SLUNSKÝ Jiří
 • NAJBRT Lukáš
 • MAROUŠ Zdeněk
 • MAROUŠOVÁ Renata

 

V průběhu roku 2011 vystoupil ze sdružení MUDr. Milan Macháček a Lukáš Najbrt. V únoru 2011 byl přijatý nový člen sdružení Pavel Oliva. 

16. května 2012 zemřel po těžké nemoci ve věku 70 roků místopředseda sdružení a zakládající člen Miroslav Doleček, čest jeho vinařské památce. 

Do funkce místopředsedy sdružení byla na nejbližší členské schůzi dne 29. 5. 2012 kooptovaná Renáta Maroušová.

                                            Foto: Mikulášský košt archívních vín 2012

29. 12. 2012 Valná hromada.

Na volební Valné hromadě byl jednohlasně zvolen předsedou sdružení na další dva roky Martin Štěpánek, mpř. Renáta Maroušová, hospodář Hana Slunská. Do kontrolní komise: Josef Suchomel, Petr Macháček a Ludvík Bartoš.

                                            Foto: Vinaři Valtice 2000 na tématickém zájezdu ve Wachau 2013

 

22. 12. 2013 Valná hromada.

Na valné hromadě byly přijaty za řádné členy Sdružení dvě kandidátky: p. Martina Štěpánková a p. Ivana Koňaříková. Ze sdružení vystoupil po 15 letech činnosti jeden ze zakladatelů sdružení Milan Sedláček. Od této schůze má členská základna 14 řádných členů. Volby do orgánů sdružení se nekonaly protože VH nebyla volební (dle stanov se volí orgány sdružení 1x za dva roky).

Rok 2014.

15. února byla v jídelně ZŠ Valtice hodnocena vína na 15. ročník koštu, který byl o 14 dnů později 1. března. Tento byl hodnocený jako nejúspěšnější ročník v historii, navštívilo ho více jak 500 milovníků, k ochutnání bylo 541 vzorků vín z Česka, Slovenska a Rakouska.

V posledním květnovém týdnu vyjeli členové VV 2000 a s nimi mnoho příznivců na tématický vinařský zájezd do italského Veneta.

Na závěr roku proběhla volební Valná hromada, kde členové odsouhlasili stávající vedení spolku ve složení: předseda Martin Štěpánek, mpř. Renata Maroušová, hospodář Hana Slunská a kontrolní komise ve složení Petr Macháček, Josef Suchomel, Ludvík Bartoš.

 

Rok 2015

Od počátku roku 2014 se sdružení podle nového občanského zákoníku považují za spolky a ve lhůtě stanovené zákonem bylo nutné přizpůsobit název i stanovy.

Došlo tedy k upravení názvu "Vinaři Valtice 2000, z.s.", změně sídla a nové volbě předsednictva a kontrolní komise.

Předsednictvo zůstalo ve stejném složení jen u kontrolní komise dochází ke změně. Zůstává Petr Macháček a k němu jsou zvoleny nové členky Martina Štěpánková a Ivana Koňaříková.

V tomto roce končí svou činnost ve spolku pan Josef Suchomel.

 

Rok 2016

Novým členem se stává pan Zdenek Novotný a spolek má opět 14 níže uvedených aktitivních členů.

 • ŠTĚPÁNEK MARTIN - předseda
 • MAROUŠOVÁ RENATA - místopředseda
 • SLUNSKÁ HANA - hospodář
 • MACHÁČEK PETR
 • BARTOŠ LUDVÍK
 • HRADIL MILAN
 • ŠRÁMEK FRANTIŠEK
 • SLUNSKÝ JIŘÍ
 • BALABÁN VÍT
 • MAROUŠ ZDENĚK
 • ŠTĚPÁNKOVÁ MARTINA
 • KOŇAŘÍKOVÁ IVANA
 • OLIVA PAVEL
 • NOVOTNÝ ZDENĚK