Historie VV 2000

Historie sdružení sahá do roku 1998, ve kterém tehdejší ředitelka Vinařské školy Eliška Těšinská přišla s myšlenkou spolupráce školy s vinaři na místní úrovni, škola sice spolupracovala s vinaři, ale samozřejmě na úrovni celostátní. Největším problémem v tu dobu byla absence valtické vinařské výstavy. Místní svaz zahrádkářů, který tak dobře pracoval před rokem 1989 a organizoval ke všeobecné spokojenosti malovinařů výstavy vína, v roce 1990, po hlubokých celospolečenských změnách, již výstavu neuspořádal. Celých osm roků se neměli vinaři ve Valticích kde pochlubit svými víny, a hlavně je neměli kde srovnat s víny ostatních výrobců. Valtice, silné vinařské město, které si v té době ještě svou sílu příliš neuvědomovalo, se absencí místní výstavy řadilo daleko za obce, kde vinaři v tradici vinařských výstav pokračovali. Místní se trochu utěšovali existencí VVT, ale i ty měly po roce 1989 těžké problémy a hrozil úplný zánik slavné historické mezinárodní výstavy.

Eliška Těšinská pověřila tehdejší valtické zaměstnance školy Milana Sedláčka, Mirka Račického a Františka Šrámka, aby navázali s místními vinaři kontakt a slíbila i pomoc školy při organizaci místní výstavy. Jmenovaní dlouho neváhali a oslovili většinu profesionálních výrobců i mnoho malovinařů. Ne všichni oslovení, jak už to bývá, měli zájem se do příprav výstavy zapojit. Ještě do konce roku 1998 byla školou zorganizovaná výstava vína s názvem „Mikulášský košt“ mladých vín, jakási tehdejší obdoba Svatomartinského svěcení vína. Mikulášský košt se konal v hotelu Hubertus na zámku a sešlo se kolem sto vzorků mladých vín. Zde došlo rovněž k dohodě mezi zaměstnanci školy a místními vinaři. Aktivně vystupovali zejména valtičtí výrobci vína Aleš Černý se synem Vlastíkem a Mirek Doleček, dále malovinaři Martin Štěpánek, bratři Milan a Petr Macháčkovi, Ludvík Bartoš a Milan Hradil. Tito také spolu s iniciátory ze školy vytvořili základ budoucího občanského sdružení, které mělo založit novodobou tradici pořádání valtické místní výstavy vína. Dne 5. února 1999 se uskutečnila ustavující schůze chystaného sdružení vinařů s názvem Vinaři Valtice 2000. Schůze vedla k uspořádání nultého ročníku Valtického koštu.

 

Scan zápis z ustavující schůze připravovaného Sdružení VV 2000.

Scan zápis z ustavující schůze připravovaného Sdružení VV 2000.

             

Proč se v názvu sdružení objevila dvoutisícovka, je nasnadě, protože očekávání milénia bylo v té době úžasným fenoménem. Dalším důvodem byl fakt, že vlastně 1. ročník Valtického koštu byl naplánovaný až na rok 2000. V r. 1999 se měl uskutečnit pouze „cvičný“ nultý ročník. Zakládajícími členy sdružení na ustavující schůzi byli: 

 • ČERNÝ Aleš - předseda
 • MUDr. MACHÁČEK Milan – místopředseda
 • SEDLÁČEK Milan – jednatel
 • ŠTĚPÁNEK Martin - hospodář
 • ČERNÝ Vlastimil
 • RNDr. MACHÁČEK Petr
 • HRADIL Milan
 • BARTOŠ Ludvík
 • DOLEČEK Miroslav
 • ŠRÁMEK František
 • Ing. RAČICKÝ Miroslav

Termín nultého ročníku Valtického koštu byl dohodnutý na 27. 3. 1999 (v budoucnu, od r. 2000 se osvědčil termín první březnové soboty), místem konání byla tehdejší tělocvična Vinařské školy tzv. Novostavba na ulici Sobotní. Na první porevoluční místní výstavě vína, jarním koštu, bylo vystaveno přes tři sta vzorků vín z Valtic, jeho okolí, ale i Rakouska. Akce se setkala s ohromnou odezvou a sklidila velký úspěch. Například po zážitku z této první výstavy je dodnes každoročně, na Valtický košt, vypravovaný autobus milovníků vína až ze šumavského města Klatovy.

Ustavující valná hromada sdružení Vinaři Valtice 2000 se uskutečnila po koštu dne 19. 4. 1999 a tento akt vedl k zápisu do rejstříku občanských sdružení ministerstva vnitra. Od ustavující valné hromady se stalo sdružení oficiální organizací.

Nové občanské sdružení VV 2000 si vytklo i jiné cíle než organizaci místní výstavy vín. Na nultém ročníku se například zjistilo, že ne všechny vystavené vzorky vína byly v úplném zdravotním pořádku, různé nešvary, jako např. oxidáza, či těkavé kyseliny byly zjištěné u mnoha vzorků. Tyto i jiné důvody vedly k vytýčení cílů, které chtělo sdružení svojí činností dosáhnout:

 • rozšíření spolupráce mezi Vinařskou školou a drobnými vinaři ve Valticích,
 • zvýšení propagace výrobců valtického vína,
 • zlepšit kvalitu valtických vín s přihlédnutím ke zdravosti produktu a technologické kázni,
 • provádět základní vinohradnickou a vinařskou osvětu mezi drobnými pěstiteli révy vinné a výrobci vína,
 • organizovat poznávací zájezdy za vínem pro členy i nečleny sdružení,
 • spolupráce s místními provozovateli turistických zařízení,
 • organizovat i jiné menší výstavy vína.

Jak se tyto cíle dařilo, či daří naplnit posoudí laskavý čtenář určitě sám, ale za sebe můžu konstatovat, že zejména v první dekádě nového milénia byly všechny cíle naplněné měrou vrchovatou. Spolupráce se školou byla vzorová, škola nejen že ochotně poskytovala výstavní prostory pro pořádání výstav za režijní náklady, ale aktivně se zúčastňovala každé akce pořádané sdružením. Sdružení se zase ochotně zúčastňovalo svými členy na akcích školy. Ve spolupráci se školou pořádalo sdružení v té době spousty odborných školení a seminářů, na které se sjížděli i vinaři z okolních obcí.

Růstem úrovně a návštěvností Valtického koštu a ostatních vinařských akcí pořádaných sdružením bylo valtické víno velmi dobře propagované a to nejen víno profesionálních výrobců. Je potřeba si uvědomit, že víno v rámci boomu valtické turistiky představuje jeden z čelných důvodů návštěv města turisty a výstavy vína napomáhají nejen prodeji vína, ale i rozšiřování turistiky.

Během prvních tří ročníků Valtického koštu došlo rovněž k silné redukci nemocných vzorků na výstavě. Zásluhu na tom mají samozřejmě i již vzpomenutá školení organizovaná sdružením, na které byli zváni odborní lektoři z vinařské školy jako např. Ing. Osička, Ing. Becková a další., rovněž z MZLU např. doc. Balík, Ing. Veverka aj., či odborníci technologové z provozů velkých vinařských firem. Uskutečnilo se i několik polních kázaní přímo ve vinicích pro zájemce z valtické vinařské veřejnosti. Sdružení si vychovávalo i degustátory, kdy v první fázi novodobého Valtického koštu bylo největším problémem používaní 20 ti bodové stupnice, zejména bylo nešvarem bodování v rozmezí pouhých dvou bodů.

Foto: Historické hodnocení vín v sále Novostavby SViŠ

Na podporu poznávání vína v jiných oblastech a zahraničí uspořádalo sdružení celou řadu zájezdů. Valtičtí výrobci a příznivci vína se tak mohli dostat do mnoha zajímavých vinařských míst nejen na Moravě v Čechách a Slovensku, ale např. i na Tokaj, do Friuli, Štýrska, Burgenlandu, Alsaska, Wachau, na Moselu apod.. Tolik k počátkům koštu a cílům, které si sdružení na počátku vytklo.

           Foto: hodnocení r. 2006 v NVC na zámku Valtice

Valtický košt, jak ho známe dneska, si pozici mezi ostatními podobnými výstavami vypracovával postupně zejména tím, že VV 2000 se nebáli v organizaci výstavy zavádět nové prvky a různá vylepšení, které nakonec začali používat i organizátoři v ostatních obcích. Šlo zejména o zrušení prodejních bločků na víno a zavedení paušální vstupenky, která zahrnuje i celodenní volnou ochutnávku vín. Toto opatření se setkalo s nebývalým úspěchem a vedlo ke zrychlení obsluhy u jednotlivých stánků a každoročnímu nárůstu spokojených návštěvníků. Aby návštěvník byl spokojený úplně, musí mít možnost dostatečného výběru z kvalitních vzorků vín. Z tohoto důvodu byla zavedena zejména tradice hodnocení přihlášených vín do soutěže způsobem, který (si dovolím tvrdit) nemá v těchto končinách obdobu. Nejen že hodnotitel (degustátor) sedí v rámci své komise sám a nemůže tak být ovlivněný ostatními členy komise, což je standardem u výstav vyššího stupně, ale zejména komentovaný výběr šampionů (tzv. rozstřel) online před zraky veřejnosti je jev vůbec nevídaný. Proto ta důvěra a spokojenost návštěvníků v objektivitu hodnocení a kvalitu vzorků, protože i výrobci dávají rádi vína na výstavu, kde mají důvěru v hodnocení. Úrovni Valtického koštu prospívá i neustále se zvyšující účast rakouských profesionálních výrobců, kteří si rádi otestují vína před hlavní sezonou výstav vyššího stupně. Důležitým prvkem objektivity hodnocení bylo také vyškolení si dostatečného počtu degustátorů ovládajících dobře sto bodovou stupnici. Jak již jednou bylo vzpomenuto, začínalo se dvaceti bodovou stupnicí, která spolu s hodnocením u jednoho stolu byla vcelku „profláknutá“. Již v prvním ročníku, v roce 2000, se po základních školeních degustátorů bodovalo ve Valticích 5 - bodovou stupnicí (respektive 50b.). V roce 2004 byli hodnotitelé na sérii několika školení v prostorách Vinařské školy (v rekonstruované školící místnosti na Venerii) přeškoleni na modifikovanou 100 bodovou stupnici, kterou se hodnotí dodnes.

Co se týká prostor pro pořádání jarní výstavy, začínalo se v r. 1999 v sále Novostavby vinařské školy, kde kapacita cca 300 účastníků byla již v nultém ročníku téměř naplno využitá. Další roky byl již vcelku problém udržet alespoň základní standard pro spokojenost návštěvníků, to vše samozřejmě na úkor pohodlí a možnost si sednout, alespoň pro starší milovníky vína. V r. 2005 se již výstava uskutečnila v nově zbudovaném víceúčelovém zařízení školy na ulici Střelecká. Kapacita tohoto zařízení, spolu se zázemím vytvářela pro návštěvníky výborné podmínky po dlouhé roky, přesto bylo poslední ročníky cítit, že i tento sál byl po určitou dobu v průběhu výstavy přetížený. Dlouhodobě zrající rozhodnutí, aby se výstava uskutečnila v zámecké jízdárně, největším historickém sálu s rovným stropem v České republice, bylo trefou do černého a ročník 2018 tak byl uspořádaný právě zde. Původní obava, že návštěvníci se budou krčit v koutku sálu se nenaplnila a sál byl po celý den vcelku solidně zaplněný a každý kdo si chtěl sednout, tuto možnost měl. Což činí z této výstavy vína další fenomén v těchto končinách nevídaný.

Vinaři Valtice 2000 ve své historii pořádali a pořádají i jiné akce, vedle již vzpomenutých převážně osvětových akcí byl první výstavou vlastně Mikulášský košt mladých vín v r. 1998. Výstava mladých vín v předvečer jarního koštu byla dobrou průpravou pro výrobce vína si otestovat a prodiskutovat úroveň vlastních vín s konkurencí a zejména možnost porad s profesionálními technology a poradci co s vínem ještě do jara udělat, aby víno na hlavní výstavě uspělo. Perličkou tohoto koštu nechť je příběh učitele angličtiny z vinařské školy, který takto rodilý Angličan poprvé v životě vyrobil víno a přinesl ho na Mikulášský košt 2001 v pivní láhvi (kvůli půllitrové pivní láhvi zlé jazyky dokonce tvrdily, že není Angličan, ale Skot) a světe div se - získal celkově jedno z čelných míst!!! (na tomto koštu bodování obstarávali online všichni návštěvníci na místě), to bylo natahování vzduchu do plic, a na očích vidět jak si myslí, co to tady na Moravě chcete tvrdit o technologii vína, když musí přijít Angličan a ukázat vám jak se to dělá….. Do jarního koštu nebylo s tímto bodrým chlapíkem kloudné řeči, teprve po jarním koštu, kdy se se stejným vzorkem umístil s převahou na posledním místě v kategorii a v poznámce měl výpis všech nešvarů a chorob, které víno může mít, přišel a řekl „kluci tak poraďte, jak se víno dělá“. Za pár roků se z něho stal vážený a uznávaný vinař profesionál. Ano příběhy vína píšou i humorné historky, kéž by to tak bylo vždycky i v životě.

            Foto: Mikulášský košt

Mikulášský košt mladých vín skončil jako výstava mladých vín v r. 2000 a od ročníku 2001 byl organizovaný již jako přehlídka archívních vín 3 – letých a starších. V r. 2001 totiž byla založena vinařská akce s názvem Valtické svěcení vín, šlo o ochutnávku mladých vín první sobotu po Sv. Martinovi. Ochutnávce předcházelo žehnání vína místním farářem, no místním, k prvnímu ročníku se váže rovněž úsměvná historka. Výbor VV 2000 pověřil svého člena Ludvíka Bartoše, aby sjednal tehdejšího místního faráře otce Valentíka k požehnání vínu na tomto prvním Svěcení. Ten odmítl s dovětkem, že žádné opilce podporovat nebude a že se to rozchází s jeho přesvědčením abstinenta. To na členy sdružení - propagátory umírněné konzumace zdravého a dobrého vína bylo trochu silné kafe a oslovilo tedy faráře z Lanžhota, který tam praktikoval vyhlášená žehnání vínu. Po úspěšném prvním Svěcení vína v r. 2001 ve Valticích, kdy požehnal valtickému vínu lanžhotský farář, se ozval členům sdružení otec Valentík a vzkázal, že příští požehnání vínu již provede sám a rád. Tím se zdálo, že veškeré trápení s problémem žehnání místním farářem končí, ale neskončilo, protože při Svěcení 2001 před aktem požehnání, otec Valentík vedl dlouhou řeč o škodlivosti alkoholu. Přítomní v sále si připadali jako sešlost notorických alkoholiků a ne jako milovníci vína, vyznávající moderní styl života. Po vyjasnění stanovisek si otec Valentík již v příštích letech dlouhá kázání o škodlivosti alkoholu odpustil a akce probíhaly ke všeobecné spokojenosti. V r. 2004 žehnal vínu nový valtický farář otec Grmolec a jeho vystoupení před vlastním požehnáním bylo přijato s velkou úlevou a radostí všech přítomných, protože nejdříve předstoupil s tlustým fasciklem papírů v ruce, ale vzápětí po rozhlédnutí se do sálu prohlásil, že to číst nebude a po představení sebe jako nového valtického kněze vzápětí vínu požehnal. V současné době se ze Svěcení vín ve Valticích stalo významnou, nejen turistickou akcí, které prospívá každoroční sofistikované vystoupení místního faráře Mons. Janouška, před vlastním aktem žehnání vínu. Akci navštěvují stovky turistů za mladým vínem, stejně jako místní vinaři a milovníci vína.

                                            Foto: Svěcení vín ve Valticích v r. 2002

Aktivity spolku valtických vinařů (dle nové legislativy od r. 2014 již nese bývalé sdružení nový název Vinaři Valtice 2000 z.s.) jsou jistě širší, než zde bylo nastíněno. Jako ilustraci historického vzniku spolku a průřez jeho hlavními aktivitami v rozsahu tohoto článku si již ale delší vzpomínání nemůžeme dovolit.

Nyní k lidem, kteří spolek oživují. Jistá ekonomická poučka říká, že vítězí systém, který má motivovanější a angažovanější lidi. To v plné míře platí i o činnosti spolků, protože bez angažovanosti a motivovanosti členů spolek rychle končí a není za ním vidět žádná stopa, dá se ve zkratce říci, že všechno je v lidech.

Spolek měl štěstí na předsedy, kteří jsou samozřejmě vždy v činnosti spolku hlavním motorem a odpovědní za všechno co se stane. Prvním předsedou byl valtický vinař Aleš Černý, který odvedl ohromný kus práce, protože rozjezd tolika aktivit a širokého záběru spolku v první fázi činnosti byl obdivuhodný výkon. Pravdou také je, že v tu dobu všichni členové, kteří aktivně působí dodnes, byli o 20 roků mladší a stihli ohromné množství práce, to vše samozřejmě ve svém volném čase.

V roce 2005 ze spolku vystoupil Ing. Račický Miroslav a v následujícím roce Černý Aleš a Černý Vlastimil. Od roku 2006 se stal předsedou Šrámek František, který spolek podržel a stabilizoval, protože nikdo jiný tehdy, ze členů sdružení, funkci předsedy přijat nechtěl. Místopředsedou se stal do r. 2009 Sedláček Milan a hospodářem zůstal Štěpánek Martin. Během tohoto roku vstupují do spolku noví členové - Suchomel Josef, Balabán Vít, Najbrt Lukáš, Slunský Jiří a Slunská Hana. V roce 2009 dochází ke změně předsedy, kde Františka Šrámka vystřídal ve funkci Martin Štěpánek, místopředsedou byl zvolený Mirek Doleček. Do spolku vstoupili rovněž noví členové: Marouš Zdeněk a Maroušová Renata. V průběhu roku 2011 vystoupil ze sdružení MUDr. Milan Macháček a Lukáš Najbrt. V únoru 2011 byl přijatý nový člen sdružení Pavel Oliva.  V r. 2012, 16. května zemřel po těžké nemoci ve věku 70 roků stávající místopředseda sdružení a zakládající člen Miroslav Doleček, čest jeho vinařské památce. Do funkce místopředsedy byla kooptovaná Renata Maroušová. V r. 2013 ze sdružení vystoupil po 15 letech činnosti jeden ze zakladatelů sdružení Milan Sedláček, ve stejném roce do spolku vstoupily dvě ženy Martina Štěpánková a Ivana Koňaříková. V r. 2015 ze spolku vystoupil Josef Suchomel, v r. 2016 vstoupil do spolku Zdeněk Novotný a v r. 2017 vystoupili manželé Slunští. V r. 2018 vstoupil do spolku Michal Rychlík coby mladá krev. V současnosti má spolek 13 členů:

 • ŠTĚPÁNEK Martin - předseda
 • MAROUŠOVÁ Renata - místopředseda
 • ŠTĚPÁNKOVÁ Martina - hospodář
 • RNDr. MACHÁČEK Petr
 • HRADIL Milan
 • BARTOŠ Ludvík
 • ŠRÁMEK František
 • BALABÁN Vít
 • MAROUŠ Zdeněk
 • OLIVA Pavel
 • KOŇAŘÍKOVÁ Ivana
 • NOVOTNÝ Zdeněk
 • RYCHLÍK Michal

Nejdéle sloužící předseda VV 2000 Martin Štěpánek svou pílí a neutuchající aktivitou vtiskl za poslední léta spolku jedinečnou tvář, která se samozřejmě otiskuje rovněž do akcí spolkem pořádaných. Valtický košt coby vlajková akce spolku si získává stále větší jméno nejen mezi vinaři, ale zejména milovníky vína z celé ČR a blízkého zahraničí. Stal se jednou z vinařských dominant Hlavního města vína a lze konstatovat že na partu dobrovolných a nepočetných členů spolku je to ojedinělý výkon zasluhující obdiv.

 

                                           

 Foto: Současný předseda Martin Štěpánek 

 

O jaké ceny se ve Valtickém koštu soutěží napoví výpis se statutu Valtického koštu:

 

1. Champion bílých vín – absolutní vítěz bílých vín, cena je udělovaná za nejlepší bílé víno, je otevřená a soutěží o ni malovinaři stejně jako profesionální výrobci vína. Champion BV je vybírán subkomisí. Pohár je putovní, věnovalo ho sdružení VV 2000 a předává ho předseda VV 2000.

2. Champion červených vín – absolutní vítěz červených vín, cena udělovaná za nejlepší červené víno, je otevřená a soutěží o ni malovinaři stejně jako profesionální výrobci vína. Champion ČV je vybírán subkomisí. Pohár je putovní, věnoval ho Penzion Moravský sommelier a předává ho zástupce penzionu.

3. Kníže bílých vín – pohár je putovní, cena je udělovaná a předávaná ředitelem (kou) Vinařské školy Valtice za nejlepší bílé víno valtického malovinaře, vybírá ho subkomise v případě, že je víno vybrané a postoupí ze základní komise. Pokud víno nepostoupí je určeno na základě bodového hodnocení ze základní hodnotící komise.

4. Kníže červených vín - pohár je putovní, cena je udělovaná a předávaná starostou (kou) Valtic za nejlepší červené víno valtického malovinaře, vybírá ho subkomise v případě, že je víno vybrané a postoupí ze základní komise. Pokud víno nepostoupí je určeno na základě bodového hodnocení ze základní hodnotící komise.

5. Pohár za nejvýše hodnocené víno pohár je putovní, cena je otevřená a uděluje se vínu, které bylo nejvýše bodově hodnoceno v základní komisi, pohár předává významný host Valtického koštu, pozvaný sdružením VV 2000.

6. Pohár jakostní víno – pohár je putovní, cena je otevřená a je určena pouze pro vína vyrobená v ČR. Uděluje se nejvýše hodnocenému jakostnímu vínu soutěže. Pohár předává významný host Valtického koštu, pozvaný sdružením VV 2000.

7. Pohár růžové víno – pohár je putovní, cena je otevřená a uděluje se nejvýše hodnocenému růžovému vínu soutěže. Pohár věnoval a cenu předává p. Lukáš Najbrt.

8. Pohár www.znalecvin.cz – pohár je putovní, cena se uděluje pouze v kategorii malovinařů za nejlepší kolekci vín (3 nejlépe hodnocená vína v základních komisích od 1 vystavovatele). Pohár věnoval a cenu předává zástupce internetové encyklopedie Znalecvin.cz.

9. Cena Vinařské akademie Valtice – cena se uděluje v kategorii malovinařů i firem vínům vyrobeném z hroznů s původem ve Valticích nebo Úvalech. Uděluje se nejvýše hodnocenému vínu v základní hodnotící komisi. Pokud víno postoupí ze základní komise do subkomise, uděluje se vínu, které dosáhlo nejvyššího počtu bodů v subkomisi. Cenu věnovala Vinařská akademie a předává ji prezident VAV.

10. Pohár společnosti STOMA - pohár je putovní, cena se uděluje v kategorii profesionálních výrobců vín za nejlepší kolekci vín (3 nejlépe hodnocená vína v základních komisích od 1 vystavovatele). Pohár věnovala společnost STOMA a cenu předává její zástupce.

11. Pohár NPU (Národní památkový ústav) - cena je otevřená pro vína od malovinařů, výrobců vína i zahraniční vína a uděluje se nejlépe hodnocenému vínu odrůdy Ryzlink rýnský. Víno vybírá subkomise v případě, že je víno vybrané a postoupí ze základní komise. Pokud víno nepostoupí je určeno na základě bodového hodnocení ze základní hodnotící komise. Cenu věnovala Správa zámku Valtice a předává ji kastelán(ka) zámku Valtice.

©2019 Milan Sedláček

 

                                            Foto: Valtický košt 2010 a stálá fanynka p. Vlková

 

                                            Foto: Mikulášský košt archívních vín 2012

 

                                            Foto: Vinaři Valtice 2000 na tématickém zájezdu ve Wachau 2013

 

 

Foto: hopdnocení vín pro Valtický košt v jídelně ZŠ Valtice.

Dnes již bývalý člen Josef Suchomel.